Chakra- & Aurahealing

Wil je een chakra- & aurahealing via klanken, energy, channeling, op cellulair niveau? Graag wens ik dat te doen voor u. Duur: 1u15 Prijs: € 50 Organisatie: Energy Therapy De Marbaixstraat 56 2060 Antwerpen Info en afspraken: 0486/37.00.72 of per mail via ina@energy-therapy.be   Toelichting Aura-Energetische Healing Ieder menselijk wezen heeft naast het fysiek lichaam ook nog een auralichaam of energieveld. Een auralichaam of auraveld bestaat uit verscheidene lagen ( 9 gekende). Het fysiek- en auralichaam staan zeer sterk in verbinding met elkaar door trillingsfrequenties. Alles is met elkaar verbonden in klank en kleur. De micro- en macrokosmos bestaan uit vibraties of trillingen. De mens (microkosmos) staat steeds in verbinding met de macrokosmos. Een aura is gevoelig voor invloeden uit de omgeving en een spiegel van ons "innerlijk zijn". Het continue in verbinding staan met alles brengt bewegingen teweeg, in kleur en klank. Deze bewegingen weerspiegelen zich in je auraveld en fysiek lichaam. Die resonanties van verschillende energieën heb je nodig om te groeien. In je auraveld kunnen echter energieën verstrikt geraken die niet meer tot jezelf behoren, maar die een overblijfsel zijn uit je huidige leven of uit vorige levens. Het kan ook zijn dat je de energieën, waaruit je iets moet leren, niet juist kan plaatsen. In deze gevallen kan een energetische aurahealing of reading (lezing) heilzaam werken. Tijdens deze healing worden energieën die niet langer bruikbaar zijn verwijderd en andere worden geactiveerd, zodat je meer bij je diepste 'zijn' komt. Het auraveld wordt gereinigd volgens een oud gebruik van natuurvolkeren uit o.m. Noord-Amerika en Siberië. Het reinigen wordt gevolgd door een klankbad : je wordt ondergedompeld in de helende klanken van boventoonzang en etnische instrumenten. Deze klanken helpen om blokkades los te maken en dieper tot in de auralichamen en het fysiek lichaam door te dringen. Via het etherisch-causaal lichaam kunnen klanken ook de sterkste helende krachten hebben. Na de klanksessie wordt je lichaam en auraveld via een handoplegging en stemvorken weer in harmonie gebracht. Hieronder kan je de uitleg vinden over de verscheidene auralichamen. Deze healing is een aanrader voor mensen die niet zelf uit hun vicieuze cirkel geraken. Hun doel niet duidelijk zien of verstrikt zijn geraakt in patronen van opvoedingen of beïnvloedingen van anderen.   Eerste het etherisch lichaam Dit is het lichaam waar alle levensprocessen plaatsvinden en verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie vanuit de kosmos. Ziektes kan je al waarnemen in deze auralaag voordat het tot uiting komt in het fysiek lichaam. Tweede het emotioneel lichaam Dit is het lichaam verbonden met gevoelens. Het is een zeer kleurrijk auralichaam. Alle mogelijk gevoelens zoals woede, verdriet, opwinding, plezier, liefde enz... kan je uit dit veld aflezen. Derde het mentale lichaam Dit is het lichaam verbonden met gedachten en mentale processen. Gedachten die helder zijn of verstrikt geraken kan je via dit veld aflezen.   Vierde het astrale lichaam Op het astrale niveau vindt heel wat uitwisseling plaats tussen mensen. Je kunt het verschil voelen. Je kunt je ongemakkelijk voelen met iemand in het vertrek die zich duidelijk niet bewust is van jouw aanwezigheid of je kunt je juist heel gemakkelijk voelen. Het is niet zozeer lichaamstaal, het is echt een energetisch verschijnsel dat zichtbaar is. Vijfde het etherisch-causale lichaam Dit lichaam is de blauwdruk van je fysiek lichaam. Wanneer er door ziekte het etherisch niveau misvormd wordt, moet er aan het etherisch causale niveau gewerkt worden, om de oorspronkelijk op het causale niveau gecreëerde vorm ondersteuning te geven. Op dit niveau wordt door klank materie geschapen. Het is ook het niveau waar klanken ook de sterkste helende krachten hebben. Zesde het universele-liefdelichaam Dit is het lichaam waar je spiritualiteit ervaart. De verbondenheid met heel het universum. Het waarnemen van licht en liefde in alles. Spirituele extase die gevonden wordt in de universele liefde die de fysieke werkelijkheid overschrijdt. Zevende het ketherisch-causale lichaam Het ketherische-causale lichaam is de mentale laag van het spiritueel gebied. Weten dat je één bent met de Schepper. Het is het hoogst spiritueel niveau in de aura en bevat het levensplan en heeft met incarnatie te maken. Achtste + Negende kosmisch niveau Wij spreken hier over de kristallijnenniveau's. De kristallijnen staan zeer sterk in verbinding met de bron. Er kunnen fantastische healings gedaan worden via deze kristallijnen. Heel gemakkelijk om in contact te komen met de 7 hoofdstralen (drie aspectstralen - wil, liefden, werkzame intelligentie, vier eigenschapstralen - harmonie, kennis, devotie, ceremoniële magie) alsook met gidsen. Via deze kristallijnen kan je ook celvernieuwing toepassen.

Leave a Reply