Bloesemremedies

Bloesemremedies werden voor het eerst ontwikkeld in het begin van deze eeuw, door een engels arts, E. Bach.  In de levende natuur bereidde hij 38 remedies, de alom gekende “bachbloesems”. Het waren kleine flesjes, met water en brandy, die de energetische levenskrachten van een specifieke bloem dragen. Door zijn grote gevoeligheid ontdekte E. Bach dat de dauwdruppels van bloemen subtiele eigenschappen in ons wekken, waar we in moeilijke omstandigheden dikwijls extra nood aan hebben.  Bloesemremedies versterken eigenschappen zoals moed, kalmte, zelfvertrouwen, levensvreugde ... waardoor we onze angsten, twijfels en andere beperkingen gemakkelijker kunnen overstijgen. Zijn 38 remedies beantwoordden aan de meeste noden van die tijd. Maar sedertdien is het menselijk bewustzijn sterk geëvolueerd. Onze emotionele en psychische problemen zijn veel complexer geworden, en allerlei nieuwe situaties steken de kop op. Parallel hiermee, is ook de bloesemtherapie geëvolueerd. Sedert 1978 worden er in alle delen van de wereld bloesemremedies bereid, zoals bv. in Californië door Patricia Kaminski en Richard Katz, in Alaska door Steve Johnson, door Ian White in Australië, enz ... Maar ook veel dichter bij ons vinden we veel nieuwe soorten. De bereidingswijze is meestal dezelfde gebleven, alhoewel ook nieuwe methodes worden gebruikt. De energetische boodschap van een bloesemremedie wordt bepaald door de specifieke bloem, maar ook door de plaats van herkomst en het bewustzijn van diegene die de remedie bereidt. We vinden in deze nieuwe remedies een antwoord op de vele uitdagingen van deze tijd. Bloesemremedies richten zich vooral tot onze psyche, onze emoties en gedachten, en kunnen dus ook een enorme hulp zijn om ons psychisch welzijn te verhogen. Ze steunen ons om meer vanuit ons hart te leven, en onze eigen natuur tot uitdrukking te brengen. Voor meer informatie over Bloesemtherapie, Surf zeker naar bloesemremedies.be

Leave a Reply