Infodag klankschalen, initiatie en opleiding

Infodag klankschaalinintiatie naar de opleiding toe. Deze namiddag is toegankelijk voor iedereen die wenst kennis te maken met de Akoestische Differentiatiemethode ( een methode om via klankveranderingen in te werken op ons energielichaam ) en met onze manier van werken met klankschalen. Er wordt uitleg gegeven over de inhoud van de opleiding en over de energetische inpakt op de deelnemers. Wie wenst kan een intakegesprek doen en zich inschrijven voor de opleiding en is hiermee zeker van een plaats op de opleiding. Wie enkel de namiddag ziet als verrijking voor zichzelf kan er ook terrecht. Deze avond wordt gegeven door Juultje TATRAI Prijs: 30€ ( info en selectie), 20€ ( enkel info). Inschrijven is noodzakelijk. Waar? Plaats: Centrum Kristalklank, Kerkomstraat 25, 3300 Kumtich Contacteren Telefonisch inschrijven op 016/ 29 28 50 of per mail: info@Kristalklank.be

Soulmate Verbintenissen

Vereniging van Lichaam, Ziel en Spirit in de Vijf-Dimensionale Nieuwe Aarde (Aartsengel Michael door Celia Fenn)
Soulmate verbintenissen Celia Fenn

Soulmate verbintenissen Celia Fenn

Geliefden, een van de grootste geschenken van de Vijfde Dimensie zullen de vreugdevolle en liefdevolle relaties zijn die jullie zullen creëren en genieten als ontwaakte wezens. Wanneer jullie voor je kracht ontwaken en jullie hart openen, dan zullen jullie de mooiste en liefdevolle soulmate relaties creëren. Jullie zullen niet met minder tevreden zijn dan een soulmate verbintenis. Velen van jullie vragen zich af "Wie is mijn Soulmate?", vooral degenen die nog steeds alleen zijn op dit moment. En velen bevinden zich alleen of willen relaties verlaten die niet langer voor hen werken. Dit ongemak komt omdat jullie gevraagd worden de drie dimensionale relaties los te laten en volledig naar vijf-dimensionale verbintenissen te bewegen. Degenen van jullie die zich reeds in liefdevolle verbintenissen verbinden, kunnen kiezen om ze te upgraden naar de Vijfde Dimensie. We zeggen tegen jullie dat je soulmate niet één enkele specifieke persoon is. Er zijn dikwijls verschillende personen die jullie compatibele zielspatronen zouden bieden. Op dit moment van transformatie en "upgraden", kan het zijn dan jullie meer dan een gelegenheid geboden wordt om een soulmate verbond te vormen. De sleutel is zielscompatibiliteit. Dit is energetische compatibiliteit in de Hogere Dimensies. De mensen die een soulmate verbond vormen zullen zielen hebben wiens licht en geluidsharmonieën dicht genoeg bij elkaar passen om de twee zielen de mogelijkheid te geven zich volledig te fuseren en een Tweeling Vlam Verbintenis te vormen. Deze harmonische compatibiliteit wordt gevoeld als een diepe magnetische aantrekking en harmonie. Jullie zullen het weten wanneer je een potentiële soulmate partner tegenkomt. Jullie ziel zal het weten, en het weten van de ziel en Hoger Zelf zal onmiddellijk aan je doorgegeven worden. In de Vijf-dimensionale ontwaakte staat, zullen de ervaringen van je ziel en haar keuzes gevoeld worden als je eigen keuzes en ervaringen, want inderdaad waar de transformatie naar de Vijfde Dimensie om draait was jullie fysieke aspecten met je hogere aspecten op een lijn te brengen. Maar wat we tegen jullie zouden zeggen, is dat jullie ziel een maat kiest met een bepaalde reden, en deze reden is dienstbaarheid voor een hoger goed. Soulmate verbintenissen zijn niet ego gedefinieerd. Zij gaan niet over het persoonlijk geluk van het ego, maar eerder over hoe de energie van de twee zielen gecombineerd kunnen worden om het groter goed te dienen. En in dit aspect van dienstbaarheid wordt het geluk en de vreugde gevonden die de twee bij elkaar brengt op het materiële vlak en vormt het fundament voor geluk in de fysieke wereld. In het verleden, kon een soulmate verbintenis gevormd worden om intens innerlijk werk te doen. Niet alle soulmate verbintenissen waren gelukkig, want het werk van twee zielen kon het uitzuiveren van disfunctionele patronen inbegrepen hebben die gewoon waren voor beiden. Maar dat proces is gedaan en afgewerkt. Vanaf dit punt, gaan soulmate verbintenissen over het creëren van vreugde en geluk door dienstbaarheid. De Nieuwe Aarde verbintenissen zullen gaan over de planeet dienen in een staat van vreugdevolle harmonie waar de twee één worden in hun verbintenis met hun werk als lichtwezens op de planeet. Dit betekent niet dat ze fysiek samen moeten werken, maar eerder dat hun zielen en energieën elkaar zullen ondersteunen op het hoger niveau voor het algemeen goed.

Een Soulmate Relatie gronden in het Fysieke : De Rol van Heilige Seks

Wanneer een relatie gevestigd wordt op zielsprincipes, wordt het idee van dienstbaarheid en spiritualiteit uitgevoerd door het fysieke of manifeste rijk. De fysieke verbintenis van het koppel wordt gezien als een heilige daad waarin de energieën van het mannelijke en vrouwelijke, of yin en yang, in liefdevolle en extatische harmonie gebracht worden. Dit betekent dat er in een soulmate verbintenis, een beslissing moet genomen worden welke energie door elke partner zal gedragen worden binnen de relatie. Idealiter, zal de man de Yang energie van het Goddelijke Mannelijke, of God dragen, en de vrouw de energie van het Goddelijke Vrouwelijke of Godin. Hun verbintenis zal dus een evenwichtige harmonie van Yin en Yang zijn. Hoewel, er kunnen ook relaties zijn waar de vrouw zal kiezen om de Yang energie te zijn, en de man zal de vrouwelijke of Yin energie opeisen. In Homo en Lesbische verbintenissen, zullen de partners moeten beslissen wie een specifieke energie zal dragen om de vermenging van Yin en Yang energie te creëren die het pad naar de Hogere Dimensies creëert. De moeilijkheid die velen van jullie hebben is zich aan te passen aan deze nieuwe rollen. De partner die de Vrouwelijke energie kiest zal zich moeten overgeven aan het actieve leiderschap van de partner die de Mannelijke energie aanneemt. Dit is geen dominantie of controle, maar een noodzakelijke aanpassing om de stroom van evenwichtige harmonische energie van de Hogere Niveaus toe te laten die de wonderen tussen de twee mensen creëert. Wanneer het Vrouwelijke zich overgeeft aan het actieve leiderschap van het Mannelijke, wordt Goddelijke Orde gevestigd. Goddelijke Gratie kan dan vloeien. Maar, dit is een handeling van wederzijdse overgave, want de mannelijke partner moet zich overgeven aan de liefde van de vrouwelijke partner, en op hun beurt moeten beide partners hun wil overgeven aan hogere leiding. Op dit moment, bieden velen van jullie weerstand aan deze aanpassing, omdat jullie drie-dimensionale ervaring ertoe heeft geleid dat jullie weerstand bieden aan wat jullie als dominantie en controle ervaren, of manipulatie en dwang. Maar, voorbij de disfunctie van de derde dimensie ligt het vijf dimensionale rijk van evenwicht en harmonie, waar mannelijk en vrouwelijk in perfecte harmonie bestaan als perfecte gelijken. Er is een verbond van wederzijdse liefde en respect dat de harmonie in dat perfect evenwicht houdt. Er is geen angst en geen boosheid in deze plaats van evenwicht, enkel aanvaarding en liefde. Dit perfect evenwicht zal weerspiegeld worden in de seksuele verbintenis van het koppel. In de Nieuwe Aarde, zullen seks en seksualiteit spirit gebaseerd zijn en vrolijk en vreugdevol zijn. De oude patronen van misbruik en dominantie zullen verdwijnen. Koppels zullen over energie of chi leren in verbinding tot hun lichaam en hun seksualiteit. Zij zullen leren hoe seks niet enkel als voortplantingsgereedschap of een expressie van liefde te gebruiken, maar ook als een manier om jong en gezond te blijven. De oude geheimen van seksuele alchemie zullen weer algemene kennis worden en uitgeoefend worden als Heilige Seks, hetgeen een deel van alle soulmate verbintenissen zal worden.

Het Pad Openen naar Spirit en Tweeling Vlam Verbintenissen

Wanneer een koppel die soulmates zijn, zijn samengekomen in dit heilig verbond van lichaam en ziel, beginnen zij hun zielsenergie te vermengen. Het uitoefenen van heilige seks laat hen toe de extatische vreugde van de terugkeer naar EEN-heid als een fysieke ervaring te ervaren. Dit verenigen en vermengen van lichaam- en zielsenergieën creëert een spiraal vortex of pad naar het rijk van Spirit en Bron. Deze energie wordt dan vanuit de Hogere Niveaus naar omlaag getrokken om de zielen en lichamen van de twee partners te activeren en te bezielen. In de oude wereld, werden de rituelen van het heilig huwelijk en heilige seks uitgeoefend door priesters en priesteressen om de stroom van Goddelijke Gratie naar de gemeenschap te verzekeren door het evenwicht in de microkosmos in perfecte orde te houden. In de Nieuwe Aarde, zullen alle zielsverbonden koppels de gelegenheid krijgen om "heilige huwelijken" binnen te gaan waar ze zullen leren hun energieën te vermengen en de stroom van Goddelijke Gratie en Liefde naar de Planeet te brengen. Wanneer Gratie op deze manier door een soulmate koppel stroomt, hebben zij toegang tot de hoogste uitdrukking van Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde, en dan kunnen zij Tweeling Vlammen worden. Zij worden één in de energie van de Bron en Spirit. Hun liefde voor elkaar is inbegrepen en wordt weerspiegeld door de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Essentie. Zij zijn dan werkelijk de God en Godin verenigd in de dienstbaarheid van de Vlam van Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde en haar manifestatie op de Planeet Aarde. En, we herhalen, dit is beschikbaar voor allen die soulmate verbintenissen vormen in de Vijf dimensionale Nieuwe Aarde. Het is een geschenk van grote vreugde waar jullie allen voor gewerkt hebben doorheen vele levens van dualiteit. Het is het geschenk van EenheidBewustzijn in uitvoering.

Onvoorwaardelijke Liefde, Seks en Spirit : Een Oud Egyptisch Verhaal

Geliefden, terwijl de wijsheid van de ouden terugkeert naar jullie Planeet, zullen jullie wederom de verhalen van wijsheid van de Goden en Godinnen genieten. Wij zouden jullie aandacht willen vestigen op een mooi verhaal uit de oud Egyptische wijsheid. Om hun begrip van het belang van heilige seks als dienstbaarheid aan de heilige harmonie van balans te demonstreren, vertelden ze het verhaal van Geb en Noet. Noet was de hemelse moeder, de Kosmische of Galactische Moeder Godin. Geb was de Aardse Vader, en vertegenwoordigde Planeet Aarde die als mannelijk gezien werd (een identificatie die weer duidelijk zal worden in de Nieuwe Aarde wanneer mannen hun actieve shamaanse rollen weer zullen opnemen). In dit verhaal, verenigden Noet en Geb, of Aarde en Hemel, zich dagelijks in seksuele vereniging. Vanuit deze vereniging, gaf Noet elke dag de geboorte aan de zon, hetgeen licht aan allen bracht. Dus, werd heilige seks begrepen om licht naar de Planeet te brengen. Het creëerde het heilig evenwicht dat Goddelijk Gratie toestaat te stromen. En wanneer Goddelijke Gratie stroomt, dan worden wonderen gecreëerd! Zo, geliefden, wanneer jullie de God en Godin rol aannernen dat jullie recht is als menselijke engelen, zullen jullie ook geleid worden, door spirit, naar potentiële soulmate partners. Wanneer jullie hiervoor kiezen, kunnen jullie in een heilig huwelijk treden dat een deel van jullie dienstbaarheid is om licht naar de planeet te brengen. Het is het geschenk van vreugde dat het aan alle Vijf Dimesionale Menselijke Engelen bood! Nota van Celia: Als jullie meer over dit onderwerp willen lezen, bezoek dan aub de volgende websites: www.Circleoflight.net www.Unitingtwinflames.com Bron: Starchild.co.za

Betekenis Gayatri Mantra – Suresh Wadkar

Gayatri Mantra

Belangrijk bericht ivm spaarlampen!

De afgelopen jaren hebben mensen wereldwijd een overstap gemaakt van de traditionele gloeilampen naar de zuinigere spaarlampen. Op zich een goede zaak want wij kunnen niet zuinig genoeg met energie omspringen. Maar, er zitten toch wat addertjes onder het gras en belangrijke waarschuwingen m.b.t. het omgaan met spaarlampen blijven meestal achterwege. De spaarlampen, en ik heb het dan niet over de ledlampen, bevatten bijna allemaal kwik. Iedereen die een beetje op de hoogte is weet dat kwik levensgevaarlijk kan zijn wanneer het niet op de juiste wijze behandeld wordt. Maar bij de kwik blijft het niet, er loeren nog meer gevaren om de hoek. Om duidelijk te maken hoe gevaarlijk spaarlampen kunnen zijn laat ik jullie enkele schokkende afbeeldingen zien van iemand die een lampje wilde verwisselen, een spaarlamp kapot liet vallen en er per ongeluk in stapte. De persoon ik kwestie wilde zoals gezegd enkele lampen in huis vervangen door de zuinigere spaarlamp. Staand op een ladder lukte het niet de spaarlamp in 1 keer in te draaien, het lampje viel op de grond en spatte met een knal uit elkaar. Van de ladder af komend, niet goed oplettend, stapte de persoon met onbeschermde voeten in de glasscherven van de spaarlamp. Met als resultaat een kwikvergiftiging en naar alle waarschijnlijkheid een voet die nooit meer de oude zal worden. In het ergste geval zal de voet geamputeerd moeten worden. Omdat ik zelden een waarschuwing op het doosje van een spaarlamp heb zien staan, wil ik via enkele simpele tips mensen erop wijzen hoe te handelen wanneer er een spaarlamp stuk gaat in huis of op de werkplek. 1.Wanneer een spaarlamp breekt of springt, moet de ruimte direct verlaten worden voor tenminste 15 minuten. De spaarlamp bevat het zeer giftige kwik dat bij inhalering verschillende klachten kan veroorzaken , zoals; Migraine, desoriëntatie maar ook kwikvergiftiging. 2.Mensen met gevoeligheid voor allergieën kunnen er verschillende huidaandoeningen van krijgen, enkel door het in te ademen of aan te raken. 3.De resten van de spaarlamp mag je absoluut NIET met een stofzuiger verwijderen. Je zou de gevaarlijke deeltjes enkel verder verspreiden door de stofzuiger. Niet alleen op dat moment maar ook wanneer de stofzuiger op een later tijdstip weer gebruikt wordt. Gebruik daarom een blik en veger en veeg de resten voorzichtig op. Een mondkapje is geen overbodige luxe! 4.Zorg ervoor dat het afval van de lamp, ingesloten in een plastic zakje, niet bij het gewone afval terecht komt. De beste manier om dit te verwijderen is via de chemobox die de meeste mensen in huis hebben om chemisch afval en batterijen te verwijderen. Loop ik dan alleen gevaar wanneer een spaarlamp kapot springt of valt? Neen, helaas moet ik jullie teleurstellen. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat spaarlampen ook heel erg gevaarlijk zijn als ze branden. Het nu volgende stukje komt uit de Elsevier van 20 april 2011. Lees en huiver! 'Spaarlampen stoten kankerverwekkende stoffen uit' De spaarlamp, de opvolger van de gloeilamp, blijkt een gevaar te vormen voor de volksgezondheid. De lichtbron stoot kankerverwekkende stoffen uit. De spaarlamp blijkt ook gevaarlijk te zijn als hij brandt. Dat meldt de Britse krant The Telegraph op basis van een onderzoek door een Duits laboratorium. Zie volledig artikel Giftige materialen De onderzoekers van het Alab Laboratorium in Berlijn waarschuwen de spaarlamp niet te lang aan te laten, omdat de lamp giftige materialen uitstoot. Het is vooral gevaarlijk als mensen met hun hoofd in de buurt van de brandende lamp komen, aldus Peter Braun, die het onderzoek leidde. ‘Deze kankerverwekkende stoffen moeten zo ver mogelijk uit de buurt van mensen worden gehouden,’ zegt Braun in The Telegraph. Het gaat onder meer om de stoffen fenol , naftaleen en styreen. In Nederland en de rest van de EU worden steeds meer spaarlampen verkocht, vooral omdat de ouderwetse gloeilamp is verboden . Deze maatregel werd genomen omdat de gloeilamp te energieverspillend zou zijn. Kwikdampen Het was al bekend dat deze lamp, die veel duurder maar ook veel zuiniger is dan de gloeilamp, kwikdampen bevat. Dat kan een gevaar betekenen voor de volksgezondheid als deze afvalstof vrijkomt. De Federatie van Ingenieurs in Duitsland adviseert om spaarlampen zo weinig mogelijk te gebruiken. ‘Ze moeten niet worden gebruikt in ongeventileerde ruimtes en al helemaal niet in de buurt van je hoofd,’ waarschuwt de branchevereniging. Overheidscampagne In het Verenigd Koninkrijk zien ze de ernst in van de situatie. ‘We moeten vervolgonderzoek doen om te kijken of de Duitse bevindingen kloppen,’ laat de universiteit van Portsmouth weten. De overheid daar blijft echter de spaarlamp promoten hetzelfde geldt voor Nederland. Onlangs is het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog een Postbus 51-campagne gestart om de Nederlander ervan te overtuigen dat de spaarlamp beter is dan de gloeilamp, ondanks de kennis over de aanwezigheid van kwikdampen. Bron: Elsevier Kunnen jullie het nog volgen? De overheid is dus op de hoogte van alle gevaren die de spaarlamp met zich mee brengt en de gigantische vervuiling die deze lampen in de nabije toekomst zullen veroorzaken. Toch blijven de overheid deze zeer gevaarlijke lampen promoten via postbus 51 campagnes. Om het geheel vorm te geven wordt de wereld mooi in het groen afgebeeld zoals hiernaast in de afbeelding. Ik vraag mij ernstig af of de vertrekken van onze koningin en van de volksvertegenwoordiging volhangen met deze lampen of dat ze daar wel al actie ondernomen hebben. Hoe dan ook, het is een niet te volgen verhaal. Zaken die slecht voor ons zijn worden ook hier weer aangeprezen, net zoals de fluoride in tandpasta, de smaakversterkers in onze voeding, de aspartaam in ons drinken en voeding en niet te vergeten de vaccins die jaarlijks weer bijzondere aandacht krijgen via TV spotjes. De jaarlijkse griepprik is er weer, maak snel een afspraak bij uw huisarts! Je zou haast gaan denken dat er opzet in het spel is............ Deze informatie is tot stand gekomen doordat mensen vragen stellen, niet zomaar alles aannemen dat ze verteld krijgen en zelf onderzoek doen. ik kan niet vaak genoeg vertellen hoe belangrijk het is en zal blijven, elk bericht zelf te toetsen aan waarheid! Enkel door mensen die dit systematisch doen kunnen wij belangrijke informatie zoals deze blijven verstrekken. Onderzoek dus zoveel mogelijk zelf en behoud het goede! Geschreven door Nexus, 'Spaarlampen, zuinigheid voor gezondheid?' Bedankt om deze informatie te delen Nexus!

Stevia, de gezonde zoetstof, is goedgekeurd!

Stevia of ook vaak honingkruid of suikerplant genoemd, is een gezonde zoetstof die een waardige vervanging biedt voor suiker. Zoals de meesten zullen weten is klassieke (geraffineerde) suiker verre van gezond en wordt gebruik ervan zoveel mogelijk beperkt. Maar voor wie van een zoete smaak houdt in koffie, thee of andere etenswaren en dranken is er nu dé oplossing, Stevia! Het bestanddeel van de steviaplant dat zorgt voor de zoete smaak is steviol. Het extract wordt gewonnen uit de bladeren van de stevia-plant. Op internet duikt de ene webshop na de andere op waar stevia kan worden aangekocht maar vaak gaat het spijtig genoeg over malafide verkopers. We raden dan ook aan om stevia in uw supermarkt te kopen. Stevia van Pure Via wordt hiervoor sterk aangeraden. Het heeft een aangenaam zoete smaak en biedt een degelijk caloriearm alternatief voor suiker. Maar wat is stevia nu  eigenlijk en hoe wordt stevia geteeld? U ontdekt er alles over op de website van de nr1 voor stevia, Purevia.be !

Channeling en Heling in het Kwantumveld

Individueel consult: 2 in 1 met Anumis-Katrijn Joris & Arkumis-Patrick Van Buyten

2 volledige sessies om je helderheid en heling te brengen 1. Channeling door Arkumis (Patrick). De channeling kan je inzicht geven in je relaties, werk, spiritualiteit, in je dagelijkse leven, je groei als persoon en ziel, het doel van je incarnatie, in de opruiming van de obstakels in je leven en de ontplooiing van je mogelijkheden, je talenten. De channeling is een voorbereiding op de heling van Katrijn. Als je dat wenst wordt er van de channeling een opname op cd (+ 5 euro) gemaakt. 2. Cranio-sacrale heling met Alchemie door Anumis (Katrijn). Meedrijvend op de stroom van je subtiele energieveld worden je lichaam, aura en ziel geheeld en geharmoniseerd. Er is bijzondere aandacht voor gronding en koestering met de energie van Moeder Aarde en de Godin Moeder. De 2 sessies sluiten inhoudelijk bij elkaar aan en duren samen anderhalf uur. Prijs, afspraak, adres: 90 euro, 015 52 02 57 van De MaanCirkel - Patrick en Katrijn, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek

Vrouwen-Groeigroep door Anumis (Katrijn Joris)

Door de drukte van elke dag lijken vele vrouwen wel een veelarmige Indische godin. Je bent de actieve, voluit bloeiende volwassen vrouw/moeder enerzijds, terwijl het archetype van de speelse jonge maagd ook aan bod wil komen én de wijze vrouw eveneens haar plaats wil innemen. Je moet actief zijn op het werk, zorgen voor je gezin en vaak ook voor de oudere generatie zoals je ouders. Dikwijls voel je je overstelpt en rijst de vraag: maar wie zorgt er nu voor mij? Wie luistert er naar mij? Wie bezorgt mij een warm nest om in thuis te komen, om me in te koesteren en te laten voeden? Aan al deze (basis)behoeften wil deze groep voldoen. Maar nog aan veel meer. Door meditaties maken we contact met de Godin en laten Haar in onszelf open bloeien. We (her)vinden zo de schoonheid van ons vrouwenlichaam, de liefdevolle kracht van onze levenswijsheid, de speelsheid van het innerlijk kind in ons enz... Door rituelen en ceremonies ontdekken we de waardigheid die de verschillende levensfases van de vrouw met zich meebrengt. Tot slot gaan we de vreugde en verbondenheid met elkaar en de Godin/Grote Moeder vieren met dans en zang. Er zal heling en aandacht zijn voor iedereen. De bijeenkomsten dragen bij tot je persoonlijke en spirituele groei. Prijs, data: 135 euro, dinsdagvoormiddag 16 februari, 2, 16 en 30 maart, 13 en 27 april, 10u-12u15 Inschrijven: bij Ria Ooms, 013 44 19 12 of bij De MaanCirkel, 015 52 02 57 of maancirkel@online.be Adres: Hilde De Smet, Brielstraat 24, 3272 Messelbroek-Scherpenheuvel, 016 43 50 29 Betalen: stort 135 euro op 001-3223704-82 van De MaanCirkel en vermeld: VRO-10

Kerstmeditatie: Vrede – Vreugde – Vriendschap

2009 was een jaar vol ingrijpende veranderingen en grote sprongen voorwaarts in de evolutie. Dat ondervonden velen van ons persoonlijk. Het was ook een grote stap voor de aarde en de mensheid. Deze uitdagingen bekijken we vanuit de kern van Licht die in alles aanwezig is: een nieuw begin, een nieuw leven, nieuwe mogelijkheden. Optimisme en blijheid helpen ons hierbij. Tijdens de kerstmeditatie gaan we de geboorte van het Licht samen vieren. Het wordt een feest in een sfeer van vrede, vriendschap en vreugde. Naast de eigenlijke meditatie zullen we samen ook zingen, er wordt voor ons wellicht live muziek gespeeld en er is een vuurritueel buiten aan het medicijnwiel. We eindigen het Lichtfeest met vredeswensen en de traditionele kerstdrink en –babbel bij het vreugdevuur. Breng een kaars mee. Prijs, inschrijven: 12 euro, graag inschrijven op 015 52 02 57 of maancirkel@online.be Datum, adres: dinsdag 22 december, 19u45-21u30, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek Betalen: stort 12 euro op 001-3223704-82 van De MaanCirkel en vermeld: KRS-99, Je kan ook de dag zelf betalen

Lichaamsfluisteraar – Lichaamscoaching

Bart Denys is opgeleid tot kinesitherapeut en heeft meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met allerlei klachten, die elders vaak geen hulp vonden. Gaandeweg ontwikkelde hij een eigen manier van werken, die gebaseerd is op zijn ervaring en een unieke integratie van de verschillende technieken die hij bestudeerde.
Bart: 'In het lichaam is een bijzondere en natuurlijke intelligentie aanwezig. Hoe intenser je je lichaam gebruikt hoe vaker het nodig is je lichaam weer af te stemmen op deze intelligentie. Het is een beetje als het stemmen van een instrument... Als je klachten ondervindt is het bijzonder belangrijk je lichaam opnieuw te aligneren, zodat alle delen weer als één geheel samen kunnen werken. Op die manier kan een letsel ook makkelijker herstellen.'
Mensen die bij Bart Denys langsgaan ervaren naast het verbeteren of herstellen van hun klachten een diepere rust in zichzelf, zijn meer ontspannen, kunnen meer genieten van het leven en hebben minder last van pijn, stress en emoties. De technieken waar hij gebruik van maakt zijn gebaseerd op zowel westerse als oosterse vormen van massage, de Feldenkrais methode, acupunctuur, shiatsu, chi nei tsang, cranio-sacrale therapie, viscerale therapie, neuromusculaire therapie, taichi en yoga. Maar de echte magie zit in zijn intuïtieve kwaliteit om zich precies af te kunnen stemmen op elk individu. Op de een of andere manier is hij in staat om te luisteren met zijn vingers en handen, en voelt hij wat er leeft in je spieren, je gewrichten, je organen... Als lichaamsfluisteraar voelt hij haarfijn aan welke impulsen jouw lichaam nodig heeft om opnieuw soepel, krachtig en vitaal te zijn.

Tantradag voor iedereen

Het grootste inzicht van tantra is dat mannelijke en vrouwelijke energie gelijke maar tegengestelde energieën zijn. Ze trekken elkaar aan en zijn complementair, zoals yang en yin, licht en duister, positief en negatief. Door het samenbrengen van deze aanvullende energieën, ontstaat een wisselwerking, die helemaal vanzelf een warme, tintelende stroom van vitaliteit, liefde en seksuele energie op gang brengt. Tantra leert ons dat het leven en de liefde start bij jezelf, of je nu in relatie bent of niet. De polariteit tussen het vrouwelijke en mannelijke is ook terug te vinden binnen in het lichaam van elke vrouw en elke man. Tijdens deze introductie-dag gaan we via zacht lichaamswerk, adem, dans, yoga, meditatie en contactoefeningen ons lichaam openen voor die natuurlijke stroom. We leren opnieuw genieten van de liefde binnenin het lichaam, daar waar het leven altijd goed is. Naast lichaamswerk is er een inzichtelijke lezing en doen we oefeningen in ware communicatie met jezelf en de ander. Voor alle duidelijkheid: er zijn geen expliciet seksuele oefeningen en er is geen naaktheid. Van deelnemers wordt verwacht dat ze op een respectvolle en liefdevolle manier omgaan met zichzelf en de anderen. Waar? Cultuurcentrum Scharpoord Knokke Heist Meerlaan 32 Knokke Heist Contacteren inschrijving via vzw Roer: 050 / 630420 informatie bij Ilse en Bart: 050 686716 - 0479279403 - info@liefhebben.be

Tantra voor iedereen: De kunst van leven en liefhebben

De oorsprong van Tantra gaat terug tot in het vroege Indië, waar het een esoterische traditie was, gebaseerd op de kennis over het mysterie van goddelijke liefde tussen man en vrouw. In dit weekend gaan we via zacht lichaamswerk, adem, dans, meditatie en contactoefeningen ons lichaam openen voor dat mysterie. Door te ontspannen leren we genieten van de warme, tintelende stroom van vitaliteit en liefde binnenin, daar waar het leven altijd goed is. Vanuit die basis gaan we in verbinding met het vrouwelijke en het mannelijke, zowel binnenin onszelf als buiten ons. Deze twee gelijke, maar tegengestelde energieën, trekken elkaar aan en zijn complementair, zoals yang en yin, licht en duister, positief en negatief. Door ze bewust samen te brengen ontstaat een wisselwerking, die helemaal vanzelf een stroom van seksuele levensenergie op gang brengt, zonder dat je daar iets moet aan doen. Deze natuurlijke stroom is in staat je hart helemaal te openen en je bij een diep gevoel van liefde te brengen. Voor alle duidelijkheid: er zijn geen expliciet seksuele oefeningen en er is geen naaktheid. Van deelnemers wordt verwacht dat ze op een respectvolle en liefdevolle manier omgaan met zichzelf en de ander. Waar? vzw Arcana Deurneleitje 6 2640 Mortsel Contacteren inschrijving via vzw Arcana: 03 3250040 informatie bij Ilse en Bart: 050 686716 0479279403 info@liefhebben.be

Opendeur De Grote Beer

Zaterdag  12  september  14u-18u 14u-15u : kennismaking met  de opleiding 15u30-16u30 : kennismaking met de jaartrajecten 17u : individuele gesprekken over  persoonlijke begeleiding Er zijn drankjes en hapjes Geef a.u.b. een seintje indien u komt, dat maakt de praktische organisatie een stuk gemakkelijker Website : http://grote-beer.be