Arcturus

arcturus Verbeter de wereld, begin bij jezelf, is het aloude adagio. Dit is alleen mogelijk wanneer de individuen die samen de gemeenschap uitmaken, op individueel niveau aan deze verbetering werken. Alleen door het realiseren van innerlijke vrede, wordt externe vrede een reële mogelijkheid. In die zin is de missie van Arcturus: daadwerkelijk bijdragen aan een nieuw bewustzijn dat de basis vormt van een Liefdevolle en Vredevolle wereld, een wereld met toekomst.

In onze visie zien we deze bijdrage gerealiseerd door de NLP en alle andere opleidingen en workshops te geven op een manier die mensen motiveert en ondersteunt in bewustzijnsontplooiing, in het steeds vergroten van hun vermogen tot leven vanuit Liefde, in het opnemen van de verantwoordelijkheid tot het demonstreren van Vrede en Vrijheid in een alsmaar toenemend aantal aspecten van hun leven.

Vrede, Liefde en Vrijheid kunnen we alleen maar uitdragen door het te zijn. We kunnen er veel kennis over hebben, maar dat alleen leidt tot niets. Vrede, Liefde en Vrijheid worden uitgedragen door ze in ons leven te demonstreren, door er zelf het voorbeeld van te zijn.

Arcturus vormt Vredevolle, Liefdevolle en Vrije mensen, die in staat zijn hun eigen leven op een authentieke en creatieve wijze vorm te geven in dienst aan de ontwikkeling van een samenleven en een samenleving die ten goede komt aan Alles en Iedereen.

Een voor Alles en Allen, Alles en Allen voor Een.

     

Arcturus

Lierse Steenweg 105

2560   Kessel

T +32(0)3 488 40 54

F +32(0)3 488 40 53 

info@arcturus.be

www.arcturus.be