Soma VZW

Soma VZW

Wat is en doet Soma VZW

Op 26 januari 1995 werd SOMA vzw opgericht. De voorzitter en bezieler ervan is Alberto Paganini De vereniging heeft als doel: studie, ontwikkeling, toepassing en verspreiding van oude en nieuwe methoden ter bevordering van:
  • natuurlijke gezondheid en welzijn.
  • vrede; liefde en harmonie in interpersoonlijke relaties, interculturele relaties en de relatie tussen mens en natuur.
En de activiteiten die daarmee verband houden, Art. 2 van de Statuten van SOMA vzw – 26 jan '95. Deze activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit cursussen, workshops, opleidingen en individuele sessies van Yoga, energie-ademen, massage, chanting , Vision Quest en  natuurlijke voeding.     In de oude Vedische teksten heeft SOMA meer dan één betekenis. SOMA is een plant, de koning van de planten die uitzonderlijk helende en verlichtende eigenschappen bevat voor lichaam en geest. SOMA is ook een drank, die door ingewijden volgens bepaalde rituelen voorbereid en gedronken wordt. Hij brengt de gebruiker in een toestand van verlichting, vreugde, liefde en eenheid. Hij leidt tot onsterfelijkheid, totale harmonie tussen lichaam en geest, de toestand waar de zielenkrachten vrij en volledig in het lichaam stromen. SOMA wordt ook verpersoonlijkt in een machtige godheid ( Deva), een synthese van goddelijke levenskrachtige vochten en sappen in de natuur, perfecte balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. Hij stimuleert tot woord en daad en brengt zijn vereerders in een wonderlijke wereld van licht. SOMYA, de SOMA-godin (Devi) is van nature uit goedaardig, zacht, welwillend, vriendelijk, edel, kalm, liefhebbend en beminnelijk. SOMA representeert ook de maan en symboliseert aldus de magische en verborgen krachten van de natuur en de verdiepende sfeer van het maanlicht. Voor ons is SOMA een veelzijdige naam die een welbepaalde energie en kwaliteit uitstraalt en symboliseert. Het is een woord, klank of mantra waarin alle betekenissen en potentiële krachten en vermogens latent aanwezig zijn. SOMA begint met SO, in het Sanskriet ‘ IK ben’, het vertrekput van zelfkennis en zelfontdekking. SOMA eindigt op ‘MA’, in het Sanskriet ‘ de Moeder’, de energie van eeuwig en onvoorwaardelijk liefde die alles in stand houdt. SOMA draagt ‘OM’ in het hart, de basismantra en oerklank, het oneindige licht.  Uit de vibratie van OM ontstaan alles. SOMA betekent ook ‘ kamfer,” in India het symbool van helderheid, kalmte en zuiverheid. We zien in SOMA nog een spel. SO staat voor SOle,  de zon in het Italiaans – en MA voor MAan in het Nederlands: het samensmelten van mannelijke en vrouwelijke energie en van verschillende culturen. SOMA vinden we ook in ons astraal lichaam.  Het is een chakra in het hoofd, gelegen tussen het ajna en het Sahasrara chakra. Het wordt beschouwd als de poort naar verlichting, de zetel van de ziel in de Turiya toestand.  In deze toestand van diepe meditatie voelen we een zoete, zacht stroom van energie uit het SOMA-centrum vloeien, die ons verheft en die ons zachtaardigheid en vrede brengt. SOMA is voor ons dus de kracht en het symbool van de verborgen energie die ons verbindt met het goddelijke, het licht en de liefde in onszelf en rondom ons. Het wezen van SOMA vzw heeft tot doel deze uniek energiekwaliteiten van licht en liefde in onszelf en in onze omgeving te versterken. Dat verwezenlijken wij door yoga, energie-ademen,  massage, gezonde en helende voeding, het zingen van mantra’s en andere wonderbaarlijke tijdloze technieken. Bezoek de site van Soma VZW via deze link       Soma vzw Bergjesbos 18 B-8310 Brugge tel 050/36.49.36 e-mail: info@yogasoma.be Bankrekening: 979-0748528-81   IBAN BE36 9790 7485 2881     BIC ARSPBE22  

Workshops en activiteiten van Yoga Soma

  _