Silicea

Eigenschappen: in alle cellen van het menselijke lichaam bevindt zich een hoog gehalte aan kiezelzuur. Dit is het belangrijkste mineraal voor de sterkte van het bindweefsel, vooral voor de huid, haren en nagels. Een tekort leidt tot broosheid of krimpen van dit weefsel. Dat kan men vooral zien aan de huid, de haren en de nagels. Een goed herstel na een botbreuk hangt samen met een goede toevoer aan Silicea. Het moet bovendien altijd gebruikt worden in die gevallen waar het scheuren of afbreken van bindweefsel vermeden dient te worden (zwangerschap, neiging tot lies- of navelbreuk). Silicea werkt ook in op het bindweefsel van de ogen. Bij een tekort kan een extreme lichtgevoeligheid ontstaan. De huid is één van de belangrijkste uitscheidingsorganen van het lichaam. Indien de uitscheiding van afvalstoffen van het lichaam door overmatig transpireren gebeurt (onaangenaam transpireren van voeten en handen), is er sprake van een tekort aan Silicea. Silicea reguleert het geleidende vermogen van de zenuwbanen. Geeft doorstroming op die plaatsen waar nog rommel is achtergebleven.  Karakter: wanneer je geleerd hebt jezelf uit te schakelen om te omgeving te kunnen waarnemen, door het missen van vertrouwen in jezelf. Overgevoelig voor je omgeving. Wanneer je als kind bijvoorbeeld hoorde: was jij maar niet geboren. Geeft zelfvertrouwen en zorgt ervoor, dat je je grenzen kunt gaan aangeven, zodat je kunt voldoen aan de eisen die worden gesteld. Een overdreven verlangen naar harmonie.  Toepassing: zwak bindweefsel, gevoeligheid voor licht en geluid, trekkende oogleden, slecht haar (gespleten haarspitsen) en slechte nagels (komen laagje voor laagje los), pijn door ischias, stinkend zweet (voetzweet), zweterige handen, inwendig etteren (in verbinding met natrium phosphoricum), zwanger-schapsstriemen, liesbreuk (soms is een operatie nodig!). Snel blauwe plekken. Bij rimpels en kraaienpootjes als gel uitwendig gebruiken.  Opmerking: bij gebruik van het Silicea mineraal komen er in het kiezelzuur opgeslagen zuren vrij, daarom altijd samen met de natrium phosphoricum gebruiken. Wanneer er jichtproblemen zijn kan het vrijkomen van de zuren anders een jichtaanval veroorzaken. Het transpireren, moet niet tegengegaan worden, omdat er daardoor nierstenen kunnen ontstaan. Long meridiaan.    Klik hier voor een overzicht van de minerale Schüßler celzouten   Bron: Bloesem remedies (NL)