Aken

De heilige kapel van Karel de Grote Karel de Grote (742-814 n.C.) werd aangetrokken door de warme zwavelbronnen van Aken en maakte er zijn tweede stad van. Zowel de Kelten als de Romeinen hadden het als een heilige plaats beschouwd. Het werd vervolgens een van de belangrijkste centra van 'wetenschap' en cultuur in het Karolingische Europa. Pepijn, de vader van Karel de Grote, had de grondslagen gelegd voor de enorme rijkdom en macht van de katholieke Kerk door verscheidene Longobardische steden in Italië te veroveren en ze aan de paus te schenken. Karel de Grote, die hem in 768 opvolgde, stond op even goede voet met de pausen en Leo III beloonde hem onverwachts door hem te kronen toen hij op de eerste kerstdag van het 800 in gebed geknield lag in de Sint-Pieter. Aken werd een van de belangrijkste steden van het Heilige Romeinse Rijk. De prachtige paltskapel vormt nu het middelpunt van de kathedraal van Aken.   De Dom van Aken Karel de Grote bewonderde het Romeinse paleis in Trier, 161 kilometer van Aken, en gebruikte dat als voorbeeld voor zijn paleis in Aken. Maar de Franse naam voor Aken, Aixe-la-Capelle, maakt duidelijk hoe belangrijk de kapel van Karel de Grote was.   De ontwikkeling van Aken De kapel van het paleis van Karel de Grote, de paltskapel, is geïnspireerd op de Byzantijnse San Vitale in Ravenna (Italië). Eens behoorde Ravenna samen met Rome tot de hoofdsteden van het Romeinse Rijk, een rang die Karel de Grote voor Aken begeerde. De bouwmeester van de Kapel, Odo van Metz, beheerste de stijl van de Italiaanse kerk niet geheel en zijn kapel is veel zwaarder en robuuster om te zien. Een negendeeeuwse kroniekschrijver, Notke de Stamelaar, vertelt dat er uit het hele rijk geschoolde werklieden werden gehaald, zodat de kapel elke oudere zou overtreffen. De symetrie, hoogte en grootsheid van de kapel zijn overweldigend. Om de achthoekige koepel loopt een zestienkantige gang, daarboven een door acht zuilen ondersteunde galerij van 2 verdiepingen. Na de heiligverklaring van Karel de Grote in 1165 stroomden er zoveel pelgrims naar Aken dat de kapel uitgebreid moest worden. Het gotische koor werd tussen 1355 en 1414 toegevoegd naar het voorbeeld van de Sainte Chapelle in Parijs. Er werd ook een reeks kapellen van twee verdiepingen om de achthoek geen gebouwd, waarvan de Hongaarse kapel uit 1367 de mooiste is. De koepel volgde het laatst. De rest van het paleis van Karel de Grote is verdwenen en het Rathaus (stadhuis) van Aken staat op de plaats van de feestzaal. De voorgevel ervan is versierd met beelden van 50 Duitse keizers, van wie er 31 in Aken zijn gekroond. Van de tiende tot de zeventiende eeuw zijn hier ook vrijwel alle Duitse koningen gekroond. Gezien al deze pracht is het niet verwonderlijk dat Karel de Grote sinds Alexander de Grote, meer geïdealiseerd werd dan welke heerser dan ook. Maar zijn rijk viel na zijn dood uiteen omdat het gebied voor al zijn opvolgers te uitgestrekt was om bijeen te kunnen houden. En bij zijn overlijden werd Noord-Europa al bedreigd door de Vikingen.