De drie 777 codes

De drie 777-codes zijn onderdeel geworden van het proces van de zandcirkels. Net als alle andere codes die hebben gezorgd om de opbouw naar deze code te volgen, zijn deze codes ook in het zand geplaatst (op het moment van schrijven 2 van de 3 en moet de 3 nog gemaakt worden). Ik neem jullie mee naar het begin van dit jaar waar de bewustwording lichtelijk begon te groeien naar dit hele verhaal. Op 04-03-2007 (=7) werden twee zandcirkels (zie figuur 3) gemaakt.

 

Zandcirkel 1

Zandcirkel

  Er werd uitgelegd door de Arcturieërs dat er een grote energetische schoonmaak ging plaatsvinden in maart 2007 in de 4e dimensie. Buiten dat het een natuurlijk proces is wat de Aarde en haar bewoners gewoon doorgaan i.v.m. de planetaire positie en de daaruit volgende vrij te komen energieën, kon de mensheid vrijwillig hierin meehelpen. Het zou een soort experiment worden en zij hielpen mij de Heilige Geometrie te vinden die onlosmakelijk aan de energie vastzat die dit ging bewerkstelligen. Een ieder die zich binnen de energievelden van Moeder Aarde bevond rond de volle maansverduistering van 4 maart 2007, zou worden aangeraakt door een Hartfrequentie vanuit de 5e dimensie. Je moet dit zien als een zeer hoge trilling die werkt op alle hartchakra's op en rond de aarde die zich bevonden in de 3e, 4e of de 5e dimensie en deze zelfs zou openen wanneer men hier bewust voor zou kiezen. Ik heb persoonlijk mogen zien hoe er verschillende wezens uit de 4e dimensie die zonder liefde en zonder hartchakra daar verbleven, die uit vrije wil met een kleine wens naar Licht, hun Hartchakra aan het draaien kregen door deze energie. Het was in mijn ogen een enorm galactisch experiment die we, bewust of onbewust succesvol als mensheid en Moeder Aarde doorstaan hebben.

 

Zandcirkel 2

Zandcirkel 2 - formatie in gras bij Hoeven

    Al vrij snel daarna verscheen de eerste formatie (gras) van het seizoen in Nederland (zie figuur 4) in de plaats Hoeven. Volgens de mensen die hierin waren geweest, hadden zij vooral een opvallend gevoel van een enorme vortex energie op hun hartchakra! Dus door het grondig verhogen van de frequenties in de 4e dimensie konden wij als mensheid maar ook Moeder Aarde van nu beter contact maken met de frequenties van de 5e dimensie en stonden ons daar in ieder geval geen blokkades meer te wachten.

 

Zandcirkel

Zandcirkel - Regenboogbrug (Antahkarana)

  15 april 2007 werd zandcirkel 25 gemaakt (zie figuur 5) en die had in de Heilige Geometrie de Antahkarana verborgen zitten. De Antahkarana staat in de oude mythen ook wel bekend als de regenboog brug. En wat ontstond er in deze zelfde periode (zelfde dag?) in Engeland in het lijnzaadolieveld. Een cirkel (zie figuur 6) met 7 uitdijende bogen (de 7 kleuren van de regenboog?) en de getallen 33 en 333 waren ook nadruk aanwezig. Zoals jullie weten van vorig jaar (zie artikel op www.artdezign.nl) zitten de zandcirkels en de graancirkels op een parallelle lijn met elkaar verworven. Dit bevestigde mij min of meer dat dit ook dit jaar weer werd doorgetrokken.

 

Zandcirkel

Zandcirkel - formatie in lijnzaad bij Oliver's Castle

  Toen ik mij hiervan bewust werd en nog eens goed naar de code van zandcirkel 26 te kijken, die ik net had uitgetekend en tot mijn verbazing ook zag dat deze was opgebouwd uit drie zevens net als de Antahkarana van de vorige code, begon mij toch iets te dagen, want Cleo (mijn Arcturiaanse gids) had mij al verteld dat er 7 cirkels zouden komen waarvan er een aantal onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Op dat moment van bewustzijn sprong de fontein van informatie open en kwam al snel ook de code van zandcirkel 27 op papier, en je raadt het vast al, de formatie is wederom opgebouwd uit 3 zevens. De code van zandcirkel 26 maakt het mogelijk de verbinding aan te gaan met de zeven kosmische stralen of trillingen waarop de Meester van het Licht werkzaam zijn. Door te gaan resoneren aan je eigen meester frequentie zal je deze Meesterschap in het hier en nu op Aarde kunnen ontvouwen. De code van zandcirkel 27 gaat de voorgaande twee codes in verbinding brengen met je zeven hoofd chakra's en via deze chakra's (welke verbindingen zijn tussen je hogere- en je fysieke lichaam) de 777 code in je fysieke systeem laten afdalen. Jouw systeem zal deze Heilige Geometrie gaan herkennen en zich ontvouwen naar jouw persoonlijke blauwdruk en pad die je bewandeld op Moeder Aarde. Het lijkt me nu in ieder geval duidelijk dat het getal 777 enorm belangrijk is voor ons om de spirituele groei door te zetten naar hogere frequenties en ook wat het getal precies inhoud. Je kunt met onderstaande 3 codes dus ook voor jezelf aan het werk gaan en hierop te mediteren en de codes binnen te laten komen in je systeem. Namens Cleo wil ik u nog het volgende mededelen hierover: Wij allen (betrokkene bij het proces waarin we verkeren als planeet Aarde en haar bewoners) volgen jullie met grote bewondering. Het absorberen van het Licht wat in grote toename gebeurd is een bijzonder gezicht om te zien zo aan de rand van het melkwegstelsel, die zich zover verwijdert van de bron. Het licht in deze uithoek is aanstekelijk en trek veel nieuwsgierigen aan. Sommige zullen zich mengen in dit proces om jullie te helpen in jullie bewustwordingsproces. Weet dat zij dit uit het allerhoogste en compassie voor jullie als mensheid doen. De Lichtmeesters en vele Lichtwezens hebben lang uitgekeken naar deze periode en zien hoe jullie de weg naar het Licht oppakken en beginnen te leren begrijpen. Het is een leerproces voor ons allen, en zo boven zo beneden, werken wij ook aan onze frequentie verhoging en vinden er op hogere frequenties ook steeds meer verschuivingen plaats. Want weet dat (zoals uitleg zandcirkel 23) alles wat jullie hier doen op de boventonen van die frequenties "boven" ook wordt gewerkt. De 777 codes zullen jullie proces bijstaan aan jullie groei. Wanneer je twijfelt op sommige momenten of je voelt dat je lichaam bezig is met de verwerking van deze hogere frequenties, zoekt dan heel bewust contact op met jullie planeet Aarde en probeer te resoneren met haar, knuffel haar energetisch en je zult zien dat Zij jou omarmt en je weer geaard neerzet om samen het proces te vervolgen. Wij zullen waar mogelijk je proberen te helpen om de 777 in je systeem te integreren, we hebben hiervoor jouw toestemming voor nodig omdat jullie het proces zelf moeten doorlopen en wij slecht kunnen helpen daarmee. Weet dat we er altijd en allemaal zijn, ook al merk je ons niet op, let op de kleine dingen die we je laten zien, de synchroniteiten. Deze kunnen je bij het bewust worden van de achterliggend bedoelingen van de synchroniteit helpen naar het zoeken van antwoorden. Bij het activeren van de drie 777 codes zullen wij er op toe zien dat dit vanuit het hoogste wordt aangeraakt en mag worden verwerkt in je lagere lichamen. Door er gewoon naar te kijken zul je zien dat op een gegeven moment de lijnen gaan bewegen en misschien andere vormen gaan aannemen, wees je dan bewust dat je meekijkt vanuit je hogere lichamen door je 3 dimensionale ogen en vice versa. In Licht, Cleo   Artdezign NL

Leave a Reply