De Heilige Geometrie van de 777 code

(het samensmelten van de 5e en 3e dimensie) Dat de mensheid en onze planeet Moeder Aarde momenteel in een verschuiving naar een hogere trillingsfrequentie zit, hoef ik denk ik niet te vertellen aan diegene die dit stuk zullen lezen. Het is een bijzonder unieke periode waarin we ons begeven. Er is al heel wat aan vooraf gegaan om daar te zijn waar we nu zijn en onze reis zal ons ook verder brengen. Het punt waar we nu tegen aan zitten is de verbinding maken met onze lichtlichamen en ons Hogere Zelf. Er zijn 3 codes aangereikt om dit proces herkenbaarder te maken voor ons systeem en daardoor wordt het mogelijk deze frequenties makkelijker op te pakken en hiermee te gaan resoneren. God schiep de wereld in 7 dagen. Vanaf het eerste bestaan van onze werkelijkheid is 7 blijkbaar al een belangrijk getal. Het is het getal wat het meeste voorkomt in de Bijbel. Het komt verder voor in alle religies, in de natuur en we zien het zelfs terugkomen in vele sprookjes. 7 wordt ook wel het goddelijke getal genoemd. Het blijkt verder dat het hele bestaan zich met een "hartslag" van het getal 7 lijkt voort te bewegen. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat ons lichaam zich in 7 jaar geheel vernieuwd tot de kleinste cellen aan toe. Als we verder in de natuur gaan kijken komen we het getal zeven tegen in bijvoorbeeld het kleurenspectrum, de 7 kleuren van de regenboog, verder ook in de muziek komen we de 7 basistonen tegen van de toonladder. Zo kunnen we nog veel verder gaan over het getal 7 maar we gaan nu verder met de inleiding van de 777 codes. Heilige Geometrie omschrijft geometrische wetten die tot heel het bestaan leiden. Het is een term die al door wiskundigen, antropologen, archeologen, geestelijke en vele volkoudsten werd gebruikt om de brug tussen het zichtbare en het niet zichtbare te benoemen. Elke gedachte of emotie heeft een specifiek geometrisch patroon. En hoe meer we in spiritueel bewustzijn groeien des te meer we de verbinding gaan zien tussen Heilige Geometrie en de menselijke evolutie. Zo is de echte kennis van de grote wereld religies verborgen in de Heilige Geometrie van hun geschriften en ook hun symbolen. De meeste weten het echter niet meer te gebruiken zoals het ooit bedoeld is. Op dit moment zijn we ons er degelijk van bewust dat onze planeet Aarde een verschuiving maakt naar hogere frequenties, welke alles en iedereen die binnen Haar energieveld is dezelfde ervaring kan doormaken. Vele van ons ervaren dit natuurlijke proces van onze Aarde en het transformeren van haar Lichtlichaam naar een hogere frequentie. En net zoals Zij dat soms geweld en opschudding doet, zal dit voor ons lichaam niet anders zijn. Er zijn verschillende stadia waar we door heen zullen moeten gaan om bij de volgende octaven van Lichtfrequenties uit te komen en er mee aan het werk gaan. Lichamelijk kan zich dit uiten in hoofdpijnen, spierpijnen, de griep en vaak ook met koortsaanvallen. Ik heb het hier natuurlijk niet alle vormen van deze symptomen maar we kunnen er wel veel aan verwijten. Het zijn allen opschoning- en groeiprocessen in ons fysieke- en mentale lichaam. Het proces van de verschuiving naar Licht en hogere frequenties is dus een stappenplan en we moeten niet de illusie trekken dat dit van de één op de andere dag zal gebeuren. Het is een natuurlijk proces om een elektromagnetische "burn-out" te voorkomen. Het ontwikkelen van je Lichtlichaam hangt samen met de baan van de planeet waarop je op dat moment bevindt. Hoe meer jij Licht kan absorberen hoe meer jij je Lichtlichaam kan opbouwen. Het is een proces waar niemand op deze Aarde onderuit kan, alleen de ene zal dit proces gaan herkennen en er zelf ook aan gaan werken en de andere zal gewoon zijn eigen ding doen en zonder dat deze persoon dat weet, deinst zijn energie mee met die van Moeder Aarde. Het proces kan dus met eigen goedkeuring en blauwdruk versneld worden. Echter dit zal altijd gaan zoals je dit met je jezelf voor heb! Haastige spoed is……. Gun jezelf dit proces en geniet ervan, het is een unieke manier waarop dit nu gebeurd.  Bron: Artdezign NL

Leave a Reply