Mei is een Zeer Krachtige Maand (door Patricia Diane Cota-Robles)

De maand mei is altijd een zeer krachtige tijd van het jaar. Met al de uitdagingen in het leven van de mensen op dit moment, hebben we een echte kans om de naar boven drijvende negativiteit te zuiveren. We kunnen dit doen door ons met onze harten en intenties te verenigen en gebruik te maken van de sterke toestroom van Licht die de planeet deze maand overspoelt. Mei wordt als een zeer mystieke maand beschouwd omwille van diverse activiteiten van Licht die gedurende deze periode plaatsvinden. 1 mei staat bekend als Saint Germain's Ascensiedag. Elk jaar op deze dag zegenen Saint Germain en de legioenen van de Violette Vlam de Aarde met een toestroom van de Violette Vlam van Vrijheid van Liefde en Vergeving. Dit jaar bouwt de kracht van de Violette Vlam zich op gedurende de hele maand mei omwille van de dringende noodzaak. Laat deze gelegenheid asjeblieft niet aan je voorbij gaan. Doe elke dag een beroep op dit krachtige geschenk van de Violette Vlam en transmuteer de pijnlijke dingen die in je leven en in het leven van heel de mensheid naar boven komen, opdat ze geheeld worden. Moeder Maria is een zeer krachtig Wezen van Licht die verbonden is met de mystieke maand mei. Elk jaar gedurende de maand mei, wordt moeder Maria's Tempel van het Onbevlekte Hart in de Innerlijke Rijken van Licht geopend. Dit jaar gebruikt Moeder Maria deze gelegenheid om de Mensheid verder in de frequenties van Gods Goddelijke Liefde te verheffen dan we ooit hebben ervaren. Gedurende de maand mei begeleidt onze IK BEN Aanwezigheid ons naar Maria's Tempel van het Onbevlekte Hart in de Innerlijke Rijken van Waarheid, terwijl onze fysieke lichamen 's nachts slapen. Wanneer we arriveren omarmt Moeder Maria elk van ons en intensiveert zij de mantel van de Goddelijke Liefde die ze afgelopen mei aan iedere persoon op Aarde gaf. Dit geschenk van Bovenaf verheft elke man, vrouw en kind naar hogere frequenties van onze Vader-Moeder Gods Goddelijke Liefde dan we ooit konden ervaren. Deze barmhartige daad van Goddelijke Interventie en Genade versterkt ons vermogen om sterke krachten van Liefde te zijn, terwijl we geconfronteerd worden met eender welke tegenslag in ons leven. Deze geruststellende aanwezigheid van Goddelijke Liefde zal ons helpen om snel door dit moeilijke, maar zeer noodzakelijke reinigingsproces te gaan. Een andere gebeurtenis die plaatsvindt in mei is de Stier Volle Maan die de geboorte en Hemelvaart van Gautama Boeddha en het Verlichte Bewustzijn van de Boeddha binnen de Mensheid viert. Dit festival is gekend als Wesak en vindt dit jaar plaats op 9 mei. Het is het tweede van de drie Volle Maan Festivals van de Lente. Het eerste festival is de Ram Volle Maan, die de Pascha en de Opstanding van de Liefdesnatuur van de Christus en het ontwaken van het Christus Bewustzijn binnen de Mensheid viert. De Tweeling Volle Maan, wat de derde van de Volle Maan Festivals van de Lente is, staat bekend als de viering van de Goede Wil van de Mensheid. Tijdens deze Volle Maan die dit jaar plaatsvindt op 7 juni, zal de Liefdesnatuur van de Christus en de Verlichting van de Boeddha de Aarde overspoelen en heel de Mensheid zegenen. Vanwege de enorme activiteiten van Licht die de afgelopen jaren bereikt werden door Lichtwerkers over de hele wereld, is Saint Germain nu in staat de Mensheid te zegenen met ongeëvenaarde 5-Dimensionale frequenties van de Violette Vlam. Dit jaar op Saint Germain's Ascensiedag, ontvangen wij een grotere toestroom van de Violette Vlam dan ooit tevoren. Dit komt vanwege de dringende noodzaak en de oprechte invocaties van honderdduizenden Lichtwerkers over de hele wereld. Dit krachtige Licht bouwt nu op aan kracht, terwijl het door de Hartvlam van Lichtwerkers stroomt om de negativiteit te helen die over de hele wereld opduikt. De Violette Vlam zal de hele maand mei dagelijks en per uur toenemen door de oprechte invocaties van mensen zoals jij en ik. Verenig je asjeblieft met mij en de Lichtwerkers over de hele wereld die vrijwillig de Open Deur zijn voor dit unieke geschenk van Licht van onze Vader-Moeder God. Deze invocatie is vermeld in de 1ste persoon zodat we allen de Violette Vlam persoonlijk en tastbaar ervaren, maar weet dat we tegelijkertijd dienen als surrogaten voor elke man, vrouw en kind op Aarde. Wij doen beroep op de machtige IK BEN Aanwezigheid van elke persoon op deze planeet om zich met ons te verenigen in een perfecte afstemming met zijn of haar Goddelijk Plan. Ik Ben Eén met ALLE Leven en als ik verheven ben, wordt ALLE Leven samen met mij verheven. OPROEPEN VAN DE VIOLETTE VLAM Door de Geliefde Aanwezigheid van God, IK BEN, die nu in mijn hart en de harten van de Mensheid laait, roep ik de Geliefde Saint Germain en ALLE Legioenen van Licht in de oneindigheid op die verbonden zijn met het 5de-Dimensionale frequenties van de Violette Vlam van Vrijheidsliefde en Vergeving. Gezegenden, terwijl ik beroep doe op de Violette Vlam voor mezelf, doe ik dit tegelijkertijd voor mijn Dierbaren en de gehele Mensheid. Straal, straal, straal de volle kracht van dit heilige Violette Vuur in, door en rond elke elektron van kostbare Levensenergie die ik ooit misplaatst heb in eender welke tijd of dimensie, zowel gekend als ongekend. Transmuteer deze patronen van onvolmaaktheid, oorzaak, kern, effect, optekening en herinnering in Gods Oneindige Perfectie. (pauze) Ik stuur de 5de Dimensionale frequenties van de Violette Vlam nu door iedere gedachte, elk woord, actie of gevoel dat ik ooit heb uitgedrukt, wiens weerspiegeling minder is dan het Onbevlekte Begrip van mijn volledige Goddelijke Potentieel. (pauze) Geliefde IK BEN, kijk nu naar mijn leven en wat er nog in evenwicht gebracht moet worden bij eender welke persoon, plaats, toestand of voorwerp welke ik op eender welk moment onrecht aangedaan kan hebben, op welke wijze dan ook, om welke reden dan ook. Geliefde IK BEN, reik je grote liefdevolle handen van Licht uit naar al de positieve energie die ik gedurende mijn Aardse verblijf heb vrijgegeven en breng weer duizend maal zoveel perfectie terug als ik ooit verkeerd heb gedaan. Vorm uit deze stof van perfectie een Geschenk van Goddelijke Liefde, om het even wat nodig is om een evenwicht te vinden tussen alle schuld die ik heb gecreëerd die nog steeds niet vereffend is voor eender welk deel in het leven. (pauze) Geliefde IK BEN, ik vraag je om te vergeven door de kracht van de Violette Vlam; elke persoon, plaats, toestand of voorwerp welke mij op enigerlei onrecht aangedaan kan hebben en alle schulden te vereffenen die ik in het Leven heb opgedaan. Ik accepteer dit succesvol volbracht te hebben door de Kracht van God, IK BEN. En zo is het. MOEDER MARIA'S GESCHENK AAN DE MENSHEID GEDURENDE MEI 2009 Wanneer we de Tempel van het Onbevlekte Hart tijdens de maand mei binnengaan, zal de Geliefde Moeder Maria ons elk vasthouden in haar liefdevolle armen. Zij zal ons herinneren aan ons verblijf in haar heilige tempel voorafgaand aan deze belichaming. We zullen weten dat we naar de Aarde kwamen tijdens dit Kosmische Moment met maar één wens, om Gods Wil te doen. We zullen ons herinneren dat we ons vrijwilliger stelden om krachtige instrumenten van God te zijn gedurende deze kritieke tijd en we werden aeonen van tijd opgeleid voor deze missie. We zullen ons ook herinneren dat we beloofd hebben om de volle manifestatie van Goddelijke Liefde te zijn, terwijl we het Licht dienen in deze belichaming. Moeder Maria's expansie van het geschenk van onze mantel van Goddelijke Liefde zal ons helpen onze Goddelijke missies te vervullen. Met Moeder Maria's hulp zullen we weten dat we ervoor kozen om een deel van het Goddelijk Plan te brengen, gecodeerd in onze Hartvlam door de sluier van lichamelijke geboorte. En ze zal ons herinneren aan de belofte die ze maakte om ons te komen helpen in deze tijd van de vervulling van onze missies. Moeder Maria zal ons ook helpen herinneren aan het vermogen dat we binnen onze Levensstroom hebben om ons Goddelijk Doel met waardigheid, eer en overwinning te volbrengen. Tijdens deze heilige maand mei zal Moeder Maria onze IK BEN Aanwezigheid helpen om de Onsterfelijke Zegevierende Drievoudige Vlam in onze harten uit te breiden. Door deze expansie zal onze Hartvlam in perfect evenwicht beginnen te pulseren. We zullen nu in staat zijn de Goddelijkheid in onszelf en in alle leven bewust te vergroten. Ons omhoog reikend bewustzijn zal de frequenties van Goddelijke Liefde, Healing, Voorspoed, Vrede, Vreugde en Geluk gemakkelijk naar de wereld van vorm dirigeren om alle Leven te zegenen. Door deze activiteit van Licht, bevestigt elke IK BEN Aanwezigheid nu: IK BEN een universeel krachtveld van Transfigurerende Goddelijke Liefde. De Liefde van God bloeit nu op Aarde via de Hartvlam van elke persoon. Het Brandend Hart van Goddelijke Liefde die de Aarde nu omhult, vormt elke frequentie van energie, vibratie en bewustzijn die minder is dan Gods Goddelijke Liefde om in Licht. De toegewijde Lichtwerkers die via deze activiteit het Licht dienen, banen onbaatzuchtig de weg voor de Nieuwe Aarde. De IK BEN Aanwezigheid van elkeen legt permanent een planetaire koers van Goddelijke Liefde vast, hier en nu. En zo is het. Dit artikel valt onder de auteurswet, maar je hebt mijn toestemming het via eender welk medium te gebruiken zolang de juiste naam van de bron wordt vermeld. ©2009 Patricia Diane Cota-Robles

Leave a Reply