JAARTRAJECT / Ademruimte

Het begint en eindigt met adem Zoals de allereerste ademhaling na de geboorte de overgang is van de eenheid met het moederlichaam naar zelfstandig leven , zo is de allerlaatste ademhaling het einde van dit zelfstandig leven als mens en een terugkeer in eenheid. Het gezegde “zo vanzelfsprekend als ademen” drukt goed uit dat we […]

De Vier Inzichen

Op een speelse en vreugdevolle manier integreren we de wijsheid van de Tolteken, om ons leven eenvoudiger en tegelijkertijd boeiend en gelukkig te maken. Een krachtig gebeuren in eenheid met al wat leeft. Vier dagen die één geheel vormen, telkens van 10 tot 17 u. Dag 1: Wees onberispelijk in je woorden Dag 2: Neem […]

Elementopstellingen

Elementopstellingen voegen een extra dimensie toe aan het systemisch werk! Elementopstellingen verbinden de menselijke systemen met de systemen van de kosmos en de aarde en integreren de elementen vuur, aarde, water en lucht in de opstellingsdynamiek. […]

Inwijding met de Aartsengel Gabriël

Een Inwijding of healing met Engelen brengt je een flinke stap verder in het “Zielsplan”. Naast de healing ontdek je mogelijkheden om zelf met de Engelen samen te werken In je dagelijkse leven en dus automatisch voor de Wereld. We ervaren de Engel in onszelf, onze natuurlijke staat van Vreugde, Eenheid en Liefde Verschillende Engelen […]

Wilde Man aan zijn Lieve Vrouw

Lieve vrouw, een wilde man die opstond uit het duister in de verte luisterend naar je gefluister staat nu klaar om je zachte ziel te beschermen en zich mee over goddelijke groei te ontfermen we zijn nu in vreugde na lang terug samen klaar om de wil van onze kosmos te beamen ons gezamenlijk pad […]

Eenheid

onze eenheid sterker dan steen door niets te breken uiteen de Bron bracht ons tot één zonder angst of pijn geen geween de Schepper streed met zijn zachte zwaard een strijd die onze liefde terug bewaart alles is goed niets is slecht o wat was het een prachtig gevecht ooit bestreden trekken we samen […]