Tantradag voor iedereen

Het grootste inzicht van tantra is dat mannelijke en vrouwelijke energie gelijke maar tegengestelde energieën zijn. Ze trekken elkaar aan en zijn complementair, zoals yang en yin, licht en duister, positief en negatief. Door het samenbrengen van deze aanvullende energieën, ontstaat een wisselwerking, die helemaal vanzelf een warme, tintelende stroom van vitaliteit, liefde en seksuele […]

De Onzekerheid, De Duisternis en Ontwaken om 3 uur ’s Morgens

Enkele dagen geleden ging ik naar buiten voor een wandeling. Nadat ik voor een paar minuten de grindweg voor mijn huis afliep, staarde ik naar een kleine groep herten. Wat een prachtig zicht dit was. Terwijl we daar gedurende enkele minuten in een lange blik vergrendeld stonden, merkte ik dat het er in plaats van de vijf ik geteld had, eigenlijk tien waren. Uiteindelijk gingen ze o zo langzaam weg en wandelde ik verder. […]

Workshop: “De Weg naar Meesterschap”

In deze workshop door Viviaene Caes “De Weg naar Meesterschap” leer je in 3 stappen. In drie ademhalingen, jezelf telkens terug in je centrum brengen, tot je erin kan blijven. Zonder pijn, in elk nieuw ‘HIER en NU’ de geboden kans (h)erkennen en correct benutten om te groeien in schoonheid (onderscheiden wat al dan niet van jou is en transparant blijven voor andere energieën). Definitief, beperkende, oude patronen en negatief scheppende overtuigingen wissen op je volledige tijdslijn (van al je levens) en vervangen door… ‘Liefdes – Overvloed’ creërende overtuigingen, vanuit het ongelimiteerde ‘Lichtwezen’ dat je werkelijk bent! […]

Heilige Geometrie

DE HARMONIEËN VAN BEWUSTZIJN door Celia Fenn “Creatie is de Hoogste Uitdrukking van Liefde” Materiaal doorgegeven door het Elohim bewustzijn, mei 2001 – januari 2002. “Deze informatie werd gegeven om gemakkelijker te begrijpen hoe energie pulseertvia de acht tonen van de octaaf om zich te manifesteren als als zeven dimensies terugkerend naar het Ene. Wij […]