Boodschap van Aartsengel Michael – De Sleutel tot Ascensie

Aartsengel Michaël via Ronna Herman Geliefde Meesters, het ascensieproces begint wanneer je je ervan bewust wordt dat je niet in harmonie bent met je Godzelf en onze Moeder / Vader God, wat leidt tot een verlangen om je leven te veranderen. Een Goddelijke ontevredenheid ontstaat binnenin omdat je op zoek bent naar jouw eigen hoogste […]

Initiatie in Lahochi 13de octaaf

LaHoChi van het 13de Octaaf is een krachtig instrument, een gift van God om zowel planeet als mensen te helen. Lahochi is een krachtige techniek met een zeer hoge Lichtfrequentie. Deze eenvoudige methode van handoplegging kan door iedereen aangeleerd worden. Ze vraagt enkel een inwijding zoals bij Reiki. Hier is evenwel geen hiërarchie van de helende kwaliteiten of graden. […]

Genade van de Moeder – Workshop

In deze workshop brengen we de Goddelijke Moeder-energie naar binnen in de vorm van Groene Tara, Kuan Shi Yin en Maria. […]

Moedergodin

Liefde is de energie van de vereniging. Deze kan ‘mentaal’ geuit worden bijvoorbeeld in de vorm van hoofse liefde, maar ook ‘lichamelijk’ en dan hebben we het over seksualiteit.

Een matriarchale samenleving is een samenleving die zijn oorsprong vindt in vrouwelijke waarden die worden gesymboliseerd door de Godin. Relaties in een dergelijke maatschappij worden […]

Antahkarana

Antahkarana

De Antahkarana is opgebouwd uit 3 zevens en is zowel een twee dimensionale tekening als zowel 3 dimensionaal. Als je goed kijkt zal je de kubus vast wel ontdekken. De drie zevens staan voor de 7 chakra’s, de zeven kleuren van de regenboog en de zeven tonen van de toonladder. De Antahkarana […]