Initiatie in Lahochi 13de octaaf

LaHoChi van het 13de Octaaf is een krachtig instrument, een gift van God om zowel planeet als mensen te helen. Lahochi is een krachtige techniek met een zeer hoge Lichtfrequentie. Deze eenvoudige methode van handoplegging kan door iedereen aangeleerd worden. Ze vraagt enkel een inwijding zoals bij Reiki. Hier is evenwel geen hiërarchie van de helende kwaliteiten of graden. […]

Sound & Healing Therapy

Sound & Healing Therapy is een concrete en doeltreffende persoonlijke behandeling die 100% afgestemd wordt op de ontvangende persoon. Het centrale medium zijn Klankschalen uit het Himalaya gebergte. Zij werden reeds duizenden jaren terug door de oorspronkelijke Sjamanen uit dit gebied gemaakt uit 7 metalen en volgens een ingewijd proces. Ze dien(d)en als middel tot […]

Open Reiki Avonden – Anam Cara

Reiki Doorgroeigroepen Open Reiki Avonden “Reiki is de levensenergie, de kracht om je om te draaien en de moed om te kiezen voor de nieuwe wereld die voor je openligt.” – Takata Deze avonden zijn een uitnodiging om verder te oefenen in het werken met deze energie. Door er regelmatig mee aan de slag te […]

Reiki

Het Traditionele systeem van Usui

Reiki werd ontdekt in oude tibetaanse geschriften door Usui, vandaar het gelijknamige systeem van helen waarvan hij de grondlegger is. Hij werkte jarenlang als healer en genezer in Japan. Later werden door hem andere healers en Reikimasters opgeleid die het systeem verspreiden, waarna het Westen langzamerhand met Reiki in […]

Reiki inwijdingen

In een Reikicursus krijgt u van de Reikimaster 4 afstemmingen waarmee de blokkades worden verwijderd en de energie weer vrij door kan stromen. Al tijdens de cursus is het voelbaar dat de energie weer door de handen stroomt, doordat deze warm worden of gaan tintelen.

Deze liefdevolle Reiki-energie kunt u doorgeven aan anderen, maar […]

Reikibehandeling

Bij een liefdevolle Reikibehandeling worden lichaam, geest en ziel in harmonie gebracht. Je ontvangt via de healer, die functioneert als een kanaal van kosmische en liefdevolle energie, een helende levensenergie waardoor je optimale ontspanning en rust.

Deze zuivere liefde brengt jou dichter bij jouw eigen kern. Stapsgewijs worden alle blokkades opgelost. Een reikibehandeling werkt […]